LPH SLOVMONT

Výkonné činnosti LPH SLOVMONT

  • vypracovanie ponúk do súťaží
  • komerčné činnosti a uzatváranie zmlúv
  • realizáciu potrubárskych, zváračských a montážnych prác pre investície, rekonštrukcie, modernizácie a opravy
  • výkon kontroly podľa platných technických noriem
  • dokladovanie kontrolných činností a skúšok
  • realizáciu opravy, montáže a údržba tlakových nádob, oceľových konštrukcií, skeletov a strojnotechnologických zariadení
  • montáž, oprava a údržba plynových zariadení
© Copyright 2010 LPH SLOVMONT. Všetký práva vyhradené.