LPH SLOVMONT

Oprávnenia

LPH SLOVMONT vlastní oprávnenia a pracovníci osvedčenia IBP pre prácu na tlakových a plynových zariadeniach v zmysle platných Slovenských technických noriem a legislatívy Slovenskej republiky.
opravnenie 1opravnenie 3
© Copyright 2010 LPH SLOVMONT. Všetký práva vyhradené.