LPH SLOVMONT

Potrubárske a zvaračské práce, dodávka a montáž strojno-technologických zariadení.

Identifikácia firmy

LPH SLOVMONT je kvalifikovaným subjektom na vykonávanie činností v oblasti montážnych prác pre montáže, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržbu.

Kvalifikovaní pracovníci firmy LPH SLOVMONT prechádzali kontinuálnym vývojom a od roku 1995 pôsobí ako samostatný subjekt.

LPH SLOVMONT vlastní oprávnenia a pracovníci osvedčenia IBP pre prácu na tlakových a plynových zariadeniach v zmysle platných Slovenských technických noriem a legislatívy Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom fy. LPH SLOVMONT je poskytovať kvalitné komplexné výkony a služby v termínoch podľa požiadavky zákazníka.

Výkonné činnosti LPH SLOVMONT

 • vypracovanie ponúk do súťaží
 • komerčné činnosti a uzatváranie zmlúv
 • realizáciu potrubárskych, zváračských a montážnych prác pre investície, rekonštrukcie, modernizácie a opravy
 • výkon kontroly podľa platných technických noriem
 • dokladovanie kontrolných činností a skúšok
 • realizáciu opravy, montáže a údržba tlakových nádob, oceľových konštrukcií, skeletov a strojnotechnologických zariadení
 • montáž, oprava a údržba plynových zariadení

Oprávnenia

LPH SLOVMONT vlastní oprávnenia a pracovníci osvedčenia IBP pre prácu na tlakových a plynových zariadeniach v zmysle platných Slovenských technických noriem a legislatívy Slovenskej republiky.
opravnenie 1opravnenie 3

Kontakty

 • TECHNICKÉ ODDELENIE A MONTÁŽNA SPRÁVA
 • LPH SLOVMONT
 • Vinohradnícka 3
 • 821 06 BRATISLAVA
 • Telefon: 02/456 446 38, 02/456 446 39
 • Fax02/455 254 81
 • e-maillphs@lphs.sk
 • webwww.lphs.sk
 • Konateľ spoločnosti
 • Michal Hlatky
 • mobil:00421 905 / 628 813
 • KOREŠPONDENČNÁ A FAKTURAČNÁ ADRESA
 • LPH SLOVMONT
 • Brezová 2031 / 21
 • 927 01 ŠAĽA
© Copyright 2010 LPH SLOVMONT. Všetký práva vyhradené.