LPH SLOVMONTIdentifikácia firmy

LPH SLOVMONT je kvalifikovaným subjektom na vykonávanie činností v oblasti montážnych prác pre montáže, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržbu.

Kvalifikovaní pracovníci firmy LPH SLOVMONT prechádzali kontinuálnym vývojom a od roku 1995 pôsobí ako samostatný subjekt.

LPH SLOVMONT vlastní oprávnenia a pracovníci osvedčenia IBP pre prácu na tlakových a plynových zariadeniach v zmysle platných Slovenských technických noriem a legislatívy Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom fy. LPH SLOVMONT je poskytovať kvalitné komplexné výkony a služby v termínoch podľa požiadavky zákazníka.
© Copyright 2010 LPH SLOVMONT. Všetký práva vyhradené.